תפילת הקדושת לוי  |  מתפילת הנועם אלימלך  |  פנייה מקרב לב  |  מתפילת הליקוטי הלכות