תפילת הקדושת לוי  |  מתפילת הנועם אלימלך  |  פנייה מקרב לב  |  מתפילת הליקוטי הלכות  

שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח נגלה בא ועומד על הגג של בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר להם ענוים הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם, שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה´ עליך זרח. (פסיקתא רבתי פרשה לו)